Edvice Therapy

Psihologia cognitivă se ocupă de modalităţile de procesare  internă a informaţiei şi îşi are sursele de inspiraţie în modelele oferite de inteligenţa artificială, focalizându-se asupra a ceea ce se petrece în creierul subiectului, între stimulul exterior şi reac­ţia comportamentală de răspuns.

Potrivit principiului de bază al acestei abordări terapeutice, informaţia externa este filtrată prin prisma schemelor cognitive de natura inconştientă ale subiectului. Aceste scheme structurează concepţia despre lume a individului, în sensul acceptării anumitor informaţii, al refuzării sau deformării altora. Schemele cognitive nu sunt altceva decât sisteme de credinţe şi atitudini care formează stilul personal de evaluare a realităţii, specific subiectului.

Acest sistem de atitudini şi credinţe a fost dezvoltat în copilărie în funcţie de interacţiunile cu figurile parentale şi de psiho-traumele suferite. De pildă, un copil abandonat de părinţi îşi poate forma o schemă cognitivă de genul următor

„Dacă am fost abandonat înseamnă că sunt lipsit de valoare şi eu mă fac vinovat de faptul că ceilalţi mă părăsesc”. Schema cognitivă rămâne în stare latentă, dar, de fiecare dată, când adultul se va simţi singur sau va suferi din cauza unei despărţiri, el se va culpabiliza şi se va întrista fără să înţeleagă de ce. în acest caz, evenimentul actual va reactiva vechea schemă inconştienţă, care va declanşa sentimentele de tristeţe şi vinovăţie.

Terapeutul se confruntă cu problema accesului la schemele cognitive, în scopul modificării lor, iar acest lucru nu se poate realiza decât studiind manifestările lor conştiente:

  1. Procese cognitive (operaţii logice) pe care le foloseşte pacientul pentru a deveni deprimat sau anxios, pentru a plasa o situaţie oarecare în tiparele schemei cognitive.
  2. Evenimentele cognitive reprezentate de gândurile şi imaginile automate care îi vin în minte subiectului atunci când se simte deprimat sau anxios şi care sunt rezultatul interacţiunii „schema” – proces cognitiv şi stau la baza tulburărilor emoţionale şi de comportament.

In cazul tulburărilor psihopatologice, schemele cognitive au o actune foarte puternică şi declanşează un fel de logică proprie subiectului, logică aflată la baza unor distorsiuni cognitive.

 

Reclame